Podstatou systému hlavného a generálneho kľúča je, že jediným kľúčom môžete otvoriť viaceré dvere a to na základe určených prístupových práv. Systém SGHK je vhodný nie len pre firmy ale aj pre domácnosti či bytové domy.

Výhoda systému generálneho kľúča je, že celý zväzok kľúčov nahradíte jedným kľúčom, pritom kľúče môžu mať rôzne právomoci otvárania dverí alebo zámkov. Šetrí to čas ľuďom, ktorí otvárajú denne veľa dverí (upratovačky, manažéri, servis).

Vstupná investícia je do systému generálneho kľúča je o niečo vyššia avšak samotná prevádzka a komfort systému generálneho kľúča sa stáva ekonomicky a ergonomicky efektívnou.

Príklady aplikácie systému generálneho kľúča:

Bytové domy: spoločné priestory, priestory vyhradené len pre istý okruh osôb.

Domy: domácnosti, ktoré potrebujú rôzny prístup členov rodiny do rôznych častí domu.

Firmy a Hotely: Systém SGHK je využívaný najmä vo firmách, hoteloch, veľkých spoločnostiach, ...

Výhody systému s generálnym kľúčom:

 •     komfortné odomykanie viacerých dverí jedným kľúčom
 •     menší počet kľúčov – väčšie pohodlie
 •     zvýšenie bezpečnosti voči napadnutiu – zvonka ako aj z vnútra z radov Vašich ľudí (tiché vlámania)
 •     časová úspora – čas, ktorý by ste inak strávili hľadaním správneho kľúča pri každom odomykaní a zamykaní
 •     poriadok na pracovisku – všetci budú na mieste, ktoré im určíte a nedostanú sa tam, kam nesmú
 •     jednoduché spravovanie kľúčov – prehľadná mapa všetkých prístupových práv
 •     prevencia proti škodám – napr. krádeže zo skladu nepovolanými zamestnancami
 •     finančná úspora za údržbu - bezporuchovosť kľúčov a vložiek a len sporadický servis
 •     výrazné zvýšenie flexibility – integrácia s elektronickým uzamknutím
 •     osobná zodpovednosť zamestnancov – individuálne značenie kľúčov pre konkrétne osoby
 •     ochrana investície do uzamknutia – uzamykací systém môže byť kedykoľvek rozšírený a upravovaný pri organizačných zmenách
0